Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy Dandy spol s r.o.

Nákupní řád

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy Dandy spol. s r.o.. Podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

2. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky zaslané pomocí internetového obchodu Dandy spol. s r.o. jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí.

d) Místem dodání objednaného zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou jeho zaplacení, jeho převzetím.

f) Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu firmy Dandy spol. s r.o., kupující dáva prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu sjednaném při objednání zboží. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

4. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Při závazném objednání zboží a jeho pozdějším nepřevzetí kupujícím od dopravce, je kupující povinnen uhradit prodávájícímu výdaje spojené s přepravou zboží.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

e) Kupující má právo na výměnu zboží do 14-ti dnů od převzetí zboží z důvodů špatně zvoleného druhu zboží (např. velikost, barva, atd.) Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět v původním, neopotřebovaném stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od oznámení žádosti o výměnu zboží, a to na své náklady. Po obdržení zboží na výměnu, prodávající v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů zákazníkovi zašle zpět odpovídající zboží dle dohody, předem dohodnutým způsobem. Toto ustanovení se nevztahuje na zakázkově, nebo jinak upravované zboží dle specifikací zákazníka (opatření zboží výšivkou, potiskem, střihové úpravy, aj.) Pokud vrácené zboží vykazuje známky opotřebení, poškození nebo jiné znehodnocení, má prodejce možnost účtovat za zboží částku nutnou k uvedení zboží do původního bezvadného stavu. Nadto budou spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s novým zasláním zboží (poštovné a balné).

5. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

a) Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět v původním stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady. Po obdržení vráceného zboží, prodávající v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) stejným způsobem jakým částku přijal, nebo předem dohodnutým způsobem. Toto ustanovení se nevztahuje na zakázkově, nebo jinak upravované zboží dle specifikací zákazníka (opatření zboží výšivkou, potiskem, střihové úpravy, aj.) Pokud vrácené zboží vykazuje známky opotřebení, poškození nebo jiné znehodnocení, má prodejce právo ponížit navrácenou cenu za zboží o částku nutnou k uvedení zboží do původního bezvadného stavu.

Kupující však nemůže odstoupit podle výše uvedeného od kupní smlouvy:

b) V případě dodání zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba, střihové úpravy), nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

c) V případě dodání zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

6. Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem (viz. níže) internetového obchodu Dandy spol. s r.o. a právním řádem platným v ČR.

b) Výměna nebo vrácení zboží je možné v zákonné lhůtě 14ti dnů. Pokud vrácené zboží vykazuje známky opotřebení, poškození nebo jiné znehodnocení, má prodejce právo ponížit navrácenou cenu za zboží o částku nutnou k uvedení zboží do původního bezvadného stavu. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

c) Zboží určené k reklamaci zasílejte na adresu provozony firmy Dandy spol. s r.o., Brněnská 577, 691 76, Šitbořice, po předchozí telefonické konuzultaci.

d) Zboží na reklamaci posílejte pokud možno v původním obalu, nebo v obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává zaruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila již před transportem.

7. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu firmy Dandy spol. s r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.

Dodací podmínky

Místem plnění je prodejní sklad prodávajícího, kde je většina zboží svážena a skladována.

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží na skladě. Jestliže je zboží skladem, prostřednictvím kurýrní služby DPD nebo České pošty vám ho odešleme dle aktuální dostupnosti zveřejněné u položky v internetovém obchodě. Jestliže zboží skladem není, pracovník z oddělení zákaznického servisu vás o tom bude ihned informovat a dohodne osobně termín expedice výrobku. V obou případech vám bude neprodleně sděleno, kdy přesně vám bude zboží dodáno. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Osobní odběr je možný po výběru tohoto typu odběru zboží ve formuláři v internetovém obchodě a po potvrzení, že je zboží připraveno k odběru. Osobní odběr je možný na prodejním skladě Dandy spol.s r.o., Brněnská 577, 691 76, Šitbořice po předložení formuláře (potvrzená objednávka), který vám byl doručen na vaši emailovou adresu.

Platební podmínky

Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, Dandy spol. s r.o., má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Dandy spol. s r.o. má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě Dandy spol. s r.o. zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena, nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

Nabízené platební metody:

Dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte dovézt naší dopravou, přepravní službou DPD či Českou poštou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí. Cena tohoto způsobu platby je dle platného ceníku, pro všechny druhy přepravy.

Osobně - objednané zboží je možné při osobním odběru po dohodě zaplatit přímo na odběrním místě společnosti: Brněnská 577, 691 76, Šitbořice, více zde. Zboží momentálně není možné platit kartou.

Bankovním převodem - zaslání peněz předem na účet firmy Dandy spol. s.r.o., kde variabilní symbol je číslo objednávky. Objednané zboží bude odesláno vždy až po obdržení plné ceny v CZK za zboží na účet firmy Dandy s.r.o.. Jako variabilní symbol uvádějte číslo potvrzené objednávky, která vám příjde ihned po odeslaní objednávky mailem. Při specifickém požadavku na úpravu zboží (opatření zboží výšivkou, potiskem, střihové úpravy) je kupující povinen zvolit tuto formu platby, tedy bankovním převodem a to v plné výši ceny zboží.

Doprava

Způsob doručení

Doprava zboží je realizováná pomocí externích přepravných společností dle vašeho výběru z aktuální nabídky přepravy v košíku internetového obchodu.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě firmy Dandy spol. s r.o.

1. Obecné podmínky reklamace

a) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat poštou na adresu provozovatele. Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury, nebo dodacího listu).

b) Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

2. Reklamace, uplatněná v záruční době

a) Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný prodejní doklad, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

b) Délka záruky se řídí dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, obykle 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.

c) Zboží musí být v případě vyřizování reklamce poštou zasláno v obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě, výrobek musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

d) Nárok na uplatnění záruky dále zaniká v následujících případech:

- Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz dopravní informace).

- Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

- Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.

- Zboží bylo poškozeno živly.

- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu firmy Dandy spol. s r.o. se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací.

Zákazník souhlasí s tím, aby byl v souvislosti s minimalizací rizik z možné ztráty, proveden dotaz na server www.pozornanej.cz, ohledně jeho solidnosti, jako klienta elektronického obchodu. Předávána jsou data v rozsahu IP adresa, jméno, příjmení, firma, IČ, ulice, město, PSČ, e-mail, telefon. Tyto údaje slouží pouze pro ověření a nejsou žádným způsobem ukládána nebo archivována.

Zákazník dále souhlasí s tím, že v případě nevyzvednutí objednané zásilky a neuhrazení způsobené škody tímto vzniklé. Může být tento případ předán/postoupen (včetně jeho osobních údajů) a evidován v systému www.pozornanej.cz společnosti GlobeWeb Czech s.r.o., případně předán dalším orgánům.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015

Chcete vědět více?
Zákaznická podpora
tel.: +420 777 703 761
email: info@dandysro.cz

Zákaznická podpora je tu pro Vás pondělí až pátek od 9:00 do 17:00

Tovar.sk - porovnanie cien NajVyber.sk Hodnocení obchodů Katalog internetových obchodů internetové obchody NEJshopy.eu Katalog obchodů Katalog internetových obchodů Internetové obchody online, srovnání cen - Dobchody.cz Katalog-e-shopu.cz - Katalog eshopů a internetových obchodů TipShops.cz - obchody Oděvy, spodní prádlo, obuv Pracovné odevy